Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

KickOffice doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. De informatie op deze website kan dagelijks worden veranderd en bijgewerkt door KickOffice. Hierdoor kan KickOffice niet garanderen dat informatie te allen tijde actueel, correct en zo volledig mogelijk is weergegeven. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving, worden veranderd.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Inofec B.V. en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor vragen en/of opmerkingen kun je op verschillende manieren met ons in contact treden. Kijk hiervoor op onze contactpagina.